VINYL GUARD™

ILGALAIKĖ – NE RIEBALŲ PAGRINDU FORMULĖ
Skirtas sėdynėms, paviršiams, maitinimo laidams,
fenderiams ir apsauginėms guminėms juostoms.

APSAUGO, ATSTATO, PADARO VANDENIUI ATSPARIU

Nuolatinis VINYL GUARD™ naudojimas sėdynėms, paviršiams ir diferentams suteiks ilgaamžiškumo ir išsaugos išvaizdą. VINYL GUARD™ yra ne riebalinio pagrindo, todėl naudojamas ant sėdynių neišteps drabužių. Unikali VINYL GUARD™ dvigubos apsaugos sistema suteikia ilgaamžiškumo tiek išoriniam, tiek vidiniam vinilui. Pirma, kad atstatytų atsparumą, lankstumą ir spalvą įsiskverbia giliai į medžiagą. Antra, apsauga išlieka paviršiuje, kad apsaugotų nuo pelėsio, vandens, dėmių, teršalų, saulės, ozono, įdegio aliejaus bei suodžių.

NUORODOS:

Prieš naudojant VINYL GUARD™ vinilas privalo būti švarus ir sausas. Vinilą valykite su EZ VINYL CLEANER™. Užilkite VINYL GUARD ™ ant drėgnos kempinės ar šluostės ir padenkite visą paviršių tolygiai. Leiskite nudžiūti. Padenkite antru sluoksniu.
NENAUDOKITE ANT KARŠTŲ PAVIRŠIŲ ARTIESIOGINIUOSE SAULĖS SPINDULIUOSE

ĮSPĖJIMAS:
Toksiškas prarijus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.

PIRMOJI PAGALBA:
Sudėtyje yra Diethylene Glycol (1%-5%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
NURIJUS: išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. Jeigu prastai jaučiatės nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją, PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją.

Prieš Naudojimą Suplakite
NEUŽŠALDYKITE