TEAK CLEAN KIT™

SUTEIKIA SVIEŽIAI SMĖLYNĄ IŠVAIZDĄ BE SUNKAUS DARBO AR BRONZINĖS VILNOS.
IŠ TIKMEDŽIO PAŠALINA RŪDIS, KURO IR ŽUVIES DĖMES. NEMINKŠTINA DENIO SIŪLIŲ.

TEAK CLEAN #1:

NUORODOS:
1. Sušlapinkite tikmedį vandeniu, tačiau nuvalykite jo perteklių. Naudokite TEAK CLEAN™ Nr. 1, paskleisdami jį vienodai su neilonimiu šėriuotu šepečiu. Kai tikmedis tampa tamsiai rudos spalvos, švelniai šepečiu trinkite kol pašalinsite purvą nuo granulių. Nuskalaukite vandeniu.

2. Naudokite TEAK CLEAN™ Nr. 2 kol tikmedis dar yra šlapias, paskleisdami jį vienodai su neilonimiu šėriuotu šepečiu. Švelniai trinkite, kad užtikrintumėte Nr. 2 įsigėrimą į granules. Kai tikmedis taps šviesiai geltonos spalvos, kruopščiai nuplaukite vandeniu.

3. Leiskite tikmedžiui galutinai išdžiūti ir apsaugokite medieną su tikmedžio aliejumi.

PASTABA:
Jeigu tikmedžio valiklis patenka ant dažų, lako, aliuminio ar bet kurio kito paviršiaus, kuris yra ne iš tikmedžio, nedelsdami nuplaukite. Valymo metu paviršiai susijungiantys su tikmedžiu gali būti apsaugomi apsaugine lipnia juosta. Visada su savimi turėkite vandens nuskalavimui. Visada išplaukite šepetį prieš pakeisdami vieną valiklį į kitą.

ĮSPĖJIMAS:
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Toksiškas prarijus, esant kontaktui su oda arba įkvėpus. Gali sukelti stiprius nudegimus, žalą akims.

ATSARGOS PRIEMONĖS: Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą. Naudodami produktą nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Po naudojimo plaukite rankas. Laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite pakuotę sandariai uždarytą. Laikykite neprieinamoje vietoje. Laikykite tik originalioje pakuotėje. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.

PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Potassium hydroxide (5%-10%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją, išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ĮKVĖPUS: Išeikite į gryną orą ir ilsėkitės kvėpavimui patogioje pozicijoje.
PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

TEAK CLEAN #2:

NUORODOS:
1. Sušlapinkite tikmedį vandeniu, tačiau nuvalykite jo perteklių. Naudokite TEAK CLEAN™ Nr. 1, paskleisdami jį vienodai su neilonimiu šėriuotu šepečiu. Kai tikmedis tampa tamsiai rudos spalvos, švelniai šepečiu trinkite kol pašalinsite purvą nuo granulių. Nuskalaukite vandeniu.

2. Naudokite TEAK CLEAN™ Nr. 2 kol tikmedis dar yra šlapias, paskleisdami jį vienodai su neilonimiu šėriuotu šepečiu. Švelniai trinkite, kad užtikrintumėte Nr. 2 įsigėrimą į granules. Kai tikmedis taps šviesiai geltonos spalvos, kruopščiai nuplaukite vandeniu.

3. Leiskite tikmedžiui galutinai išdžiūti ir apsaugokite medieną su tikmedžio aliejumi.

PASTABA:
Jeigu tikmedžio valiklis patenka ant dažų, lako, aliuminio ar bet kurio kito paviršiaus, kuris yra ne iš tikmedžio, nedelsdami nuplaukite. Valymo metu paviršiai susijungiantys su tikmedžiu gali būti apsaugomi apsaugine lipnia juosta. Visada su savimi turėkite vandens nuskalavimui. Visada išplaukite šepetį prieš pakeisdami vieną valiklį į kitą.

ĮSPĖJIMAS:
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Toksiškas prarijus, esant kontaktui su oda arba įkvėpus. Gali sukelti stiprius nudegimus, žalą akims.

ATSARGOS PRIEMONĖS: Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą. Naudodami produktą nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Po naudojimo plaukite rankas. Laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite pakuotę sandariai uždarytą. Laikykite neprieinamoje vietoje. Laikykite tik originalioje pakuotėje. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.

PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Hidrochloro rūgšties (10%-20%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją, išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ĮKVĖPUS: Išeikite į gryną orą ir ilsėkitės kvėpavimui patogioje pozicijoje.
PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.