ODOR FREE™

• MALONUS KVAPAS
• ORIENTUOTAS Į EKONOMIŠKUMĄ
• ILGALAIKĖ FORMULĖ
• REKOMENDUOJAMAS BAKAMS SU
• LYGIO DAVIKLIAIS

ODOR FREE™ nekenkia aplinkai. Padengus neutralizuoja kvapą. Nerūdijantis. Skirtas visiems laivų ir rekreacinės paskirties automobilių tualetams bei talpykloms. Ilgalaikė ir greitai veikianti formulė užtikrina higieną bei malonų kvapą tarp išpumpavimų, netgi ilgalaikių kelionių metu. Valymo ir užlaikymo sudėtinės dalys išlaiko tualetą higienišką bei palengvina išpumpavimą. Neužkiš septinių sistemų. Naudokite įprastinį tualetinį popierių.

NUORODOS:
Sezono pradžioje ir po kiekvieno išpumpavimo įpilkite 4 oz. (113 ml) ODOR FREE™ plus, 1 oz. į 5 gal. (28 ml į l) bako talpos, į tualetą ir nuleiskite į talpyklą. Jeigu tarp išpumpavimų nusimato ilgas laiko tarpas, užpildykite ½ bako talpos ir, kaip nurodyta, papildomai įpilkite ODOR FREE™. Automatinėms sistemoms naudokitės gamintojo nuorodomis.

ĮSPĖJIMAS:
Dirgina odą. Dirgina akis.
ATSARGOS PRIEMONĖS: Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Venkite kontakto su oda ir akimis. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas. Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra šlapalo (60-90%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: išsiskalaukite burną, jeigu prastai jaučiatės, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: nuplaukite su muilu ir vandeniu. Atsiradus odos sudirginimui kreipkitės į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją.