ODOR FREE STORAGE TREATMENT™

Mėgaukitės bekvapiu laivu pavasarį. Pašalina išmetamojo vandens bako ir žarnos kvapą sandėliavimo metu.

ODOR FREE™ Naudojimas Saugojimas pašalina kvapus ir padengia žarnas bei išmetamojo vandens bakus su ODOR FREE™ užkirsdamas kelią išmetamojo vandens liekanoms ir bakterijoms skleisti bjaurius kvapus ilgalaikiais nenaudojimo laikotarpiais. Vienas panaudojimas išlieka iki 9 mėnesių. Vienas butelis apsaugos vieną iki 50 gal/ 189 l talpyklą.

NUORODOS:
Po paskutinio sezono išpumpavimo ir nuleidimo, užpildykite išmetamojo vandens baką su rekreacinės paskirties automobiliams skirtu ar santechniniu antifrizu, vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis. Supilkite visą butelį ODOR FREE™ Naudojimas Saugojimas į jūrinį tualetą ir nuleiskite į baką. Valiklis padengs bei apsaugos nuo kvapų vamzdžius, žarnas ir bako dugną. Nenuleiskite antifrizo ar vandens po panaudojimo, kadangi tai nuplaus apsauginį sluoksnį. Kai pavasarį jūsų laivas yra vėl pradedamas naudoti, užpildykite išmetamojo vandens baką su ODOR FREE™ greitai veikiančiomis granulėmis, kad laivas būtų bekvapis visą sezoną.

ĮSPĖJIMAS:
Dirgina odą. Dirgina akis.

ATSARGOS PRIEMONĖS:
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas.
Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas.
Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.

PIRMOJI PAGALBA:
Jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
NURIJUS: išsiskalaukite burną, jeigu prastai jaučiatės, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: nuplaukite su muilu ir vandeniu. Atsiradus odos sudirginimui kreipkitės į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją.