INFLATABLE BOAT CLEANER™

NAUDOJAMASSINTETINEI GUMAI, PVC, GUMAI, STIKLO PLUOŠTUI, NERŪDIJANČIAM PLIENUI, ALIUMINIUIIR CHROMUI.

NUORODOS:
Užpurkškite ant paviršiaus, kurį norite nuvalyti. Palaukite keletą minučių iki kol INFLATABLE BOAT CLEANER™ įsigers. Gerai nuskalaukite. Kai paviršius bus sausas, apsaugokite naudodami POLY GUARD™.

NEUŽŠALDYKITE

ĮSPĖJIMAS:
Gali sukelti akių sudirginimą. Gali sukelti nesmarkų odos sudirginimą.
ATSARGOS PRIEMONĖS: Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite etiketę. Venkite kontakto su oda ir akimis. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Po naudojimo kruopščiai plaukite rankas. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Sodium metasilicate (1%-5%), Jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: Išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. Jeigu prastai jaučiatės, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus.Nuplaukite odą vandeniu. Jeigu odos sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma, išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją.