GREEN GENIE™

IŠ KARTO PAŠALINA DUMBLIUS, MOLIUSKUS IR POLIPUS NUO STIKLO PLUOŠTO

NUORODOS:
1. Pašalinkite dumblius naudodami šveitimo šepetį ar aukšto slėgio vandens žarną, nugrandykite atsilaisvinusius moliuskus ir polipus.
2. Korpusą padenkite GREEN GENIE™ naudodami chemiškai atsparų dažų volelį ar sodo purškiklį. Naudojimą pradėkite nuo kylio ir kilkite iki vandens linijos kol visi dumbliai, mikroorganizmai ir dėmės yra padengtos. Palikite 30 – 60 minučių. Didelės sankaupos gali pareikalauti šveitimo su šepečiu. Jeigu reikia, nušveiskite suminkštėjusius kiautus ir lipnias medžiagas mediniu ar plastikiniu grandikliu
3. Kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Jeigu reikia pakartokite kol korpusas taps švariu. Išlikę įbrėžimai ar dėmės gali būti pašalinti naudojant BOAT SCRUB™.
4. Ilgesnei dugno apsaugai naudokite VS721 BOTTOM COAT™, o korpuso apsaugai PREMIUM BOAT SHINE™.

ĮSPĖJIMAS:
Prieš naudojimą perskaitykite etiketę. Gali sukelti stiprius odos nudegimus ar žalą akims. ATSARGOS PRIEMONĖS: Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą. Naudodami produktą nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Po naudojimo plaukite rankas. Laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite pakuotę sandariai uždarytą. Laikykite neprieinamoje vietoje. Laikykite tik originalioje pakuotėje. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis. PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Hidrochloro rūgšties (5%-10%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją, išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ĮKVĖPUS: Išeikite į gryną orą ir ilsėkitės kvėpavimui patogioje pozicijoje. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.