CLEAR VIEW KIT™

• SKIRTAS VISIEMS PERMATOMIEMS PLASTIKAMS
• NUVALO PAGELTUSIUS IR SU APNAŠOM PLASTIKUS
• SKIRTAS VISIEMS PERMATOMIEMS PLASTIKAMS
• NUVALO PAGELTUSIUS IR SU APNAŠOM PLASTIKUS

CLEAR VIEW #1:

NUORODOS:
CLEAR VIEW™ Nr. 1 Užpilkite CLEAR VIEW™ valiklį Nr.1 ant švarios, sausos, baltos šluostės ir stipriai trinkite. Kartokite kol plastikas taps permatomu. Naudokite CLEAR VIEW™ PROTECTOR Nr. 2 išvaizdos išlaikymui. Reguliarus naudojimas padidins visų permatomų plastikų ilgaamžiškumą.

Prieš Naudojimą Suplakite
NEUŽŠALDYKITE

ATSARGOS PRIEMONĖS:
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Venkite kontakto su oda ir akimis. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas. Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Sodium dodecylbenzenesulfonate (5%-10%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: išsiskalaukite burną, jeigu prastai jaučiatės, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nuplaukite su muilu ir vandeniu. Atsiradus odos sudirginimui kreipkitės į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją.

CLEAR VIEW #2:

NUORODOS:
Jeigu plastikas pabalo ar pagelto arba yra subraižytas, iš pradžių nuvalykite su CLEAR VIEW Nr. 1 valikliu. Užpilkite CLEAR VIEW™ Nr. 2 apsauginį valiklį ant minkštos, švarios, baltos šluostės ir stipriai trinkite. Poliruokite su švaria, sausa, balta šluoste be medvilnės, kad žvilgėtų kaip krištolas. Kartokite kas 4-6 savaites, kad plastikas atrodytų kaip naujas.

Prieš Naudojimą Suplakite
NEUŽŠALDYKITE

ATSARGOS PRIEMONĖS:
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Venkite kontakto su oda ir akimis. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas. Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra skiediklių (benzino, lengvojo hidranto) jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
NURIJUS: išsiskalaukite burną, jeigu prastai jaučiatės, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. Nebandykite išsivemti per prievartą.