BILGE BATH™

• VALO UŽ JUS – LAIVO SIŪBAVIMAS ATLIEKA TRIUMO PLOVIMĄ
• NUVALO ALYVĄ, DUMBLIUS, KURĄ, PELĖSIUS
• PANAIKINA KVAPUS, TRIUMUI SUTEIKIA GAIVUMO
• APSAUGO NUO TRIUMO DUJŲ SPROGIMO
• APSAUGO TRIUMĄ NUO DĖMIŲ AR PURVO

LENGVAI NAUDOJAMAS:
Paprasčiausiai įpilkite į triumą ir leiskite laivo siūbavimui atlikti plovimo darbą už jus.
SAUGUS:
Nepažeidžia stiklo pluošto, medžio, dažų, aliuminio ar metalo, sudėtyje yra ODOLIME™, kuris panaikina blogus kvapus.

NUORODOS:
Geriausi rezultatai su BILGE BATH™ pasiekiami naudojant vandenį.
PIRMAS NAUDOJIMAS: Į triumą įpilkite po200 ml (7 oz) BILGE BATH™ 3 metrams 10 ft) laivo ilgio. Suteikite BILGE BATH™ pakankamai laiko išvalyti ir emulsuoti riebalus, alyvą, kurą, dumblą, įvairų purvą bei suodžius. Išpumpuokite triume esantį turinį į išmetamą tarą ir krante išmeskite į atitinkamą konteinerį.
Tęskite įprastinį naudojimą.
ĮPRASTINIS NAUDOJIMAS: Į tuščią triumą įpilkite po200 ml (7 oz) BILGE BATH™ 3 metrams 10 ft) laivo ilgio. Produktą palikite triume, kad jis išlaikytų triumą švariu ir gaiviu. Išpumpuokite kada būtina.
Pakartokite įprastinį naudojimą.
ĮPRASTINIAM VALYMUI: Neprieinamų vietų, žuvų talpyklų, žuvų aliejų, žuvų atliekų ir kito purvo valymui, sumaišykite santykiu 45 ml BILGE BATH™ su litru vandens (1.5 oz su kvorta). Plaukite su plaušine šluota, šepečiu ar skuduru ir nuskalaukite geriamu vandeniu.

ĮSPĖJIMAS:
Gali sukelti akių sudirginimą. Gali sukelti nesmarkų odos sudirginimą.
ATSARGOS PRIEMONĖS: Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite etiketę. Venkite kontakto su oda ir akimis. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Po naudojimo kruopščiai plaukite rankas. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Sodium metasilicate (1%-5%), Jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: Išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. Jeigu prastai jaučiatės, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus.Nuplaukite odą vandeniu. Jeigu odos sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma, išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją.