ALGAE STRIP™

• VALO DUMBLIAI, AKINIAI, ZEBRA MIDIJOS IŠ LAIVŲ KORPUSAI
• PADENGIMO – NUPLOVIMO FORMULĖ
• VEIKIA CHEMIŠKAI, NEREIKIA ŠVEISTI
• INDUSTRIŠKAI STIPRAUS POVEIKIO

NUORODOS:

ŠVARUS LAIVŲ KORPUSAI ANT ŽEMĖS NUO VANDENS KRAŠTO.

1. Atkibusius dumblius pašalinkite šepečiu arba aukšto slėgio vandens žarna. Nugrandykite moliuskus ir polipus.

2. Korpusą padenkite ALGAE STRIP™ naudodami chemiškai atsparų dažų volelį. Priemonę pradėkite naudoti nuo kylio ir kilkite į viršų iki vandens linijos kol visi dumbliai, moliuskai ir polipai bus padengti. Didelė dumblių ir mikroorganizmų koncentracija gali pareikalauti lengvo šveitimo su nailoniniu šepečiu. Palikite 30-60 minučių.

3. Gerai nuskalaukite vandeniu. Jeigu reikia pakartokite kol korpusas tampa švariu. Išlikę įbrėžimai ir kitos dėmės gali būti pašalintos su BOAT SCRUB™.

4. Naudodami VS721 BOTTOM COAT™ padenkite dugną, o norėdamiprailginti korpuso apsaugos laiką pasitelkite PREMIUM BOAT SHINE™.

ĮSPĖJIMAS:
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Toksiškas prarijus, esant kontaktui su oda arba įkvėpus. Gali sukelti stiprius nudegimus, žalą akims.
ATSARGOS PRIEMONĖS: Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą. Naudodami produktą nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Po naudojimo plaukite rankas. Laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite pakuotę sandariai uždarytą. Laikykite neprieinamoje vietoje. Laikykite tik originalioje pakuotėje. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Hidrochlorido rūgšties(10%-30%),jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją, išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ĮKVĖPUS: Išeikite į gryną orą ir ilsėkitės kvėpavimui patogioje pozicijoje. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.