WATERLINE STAIN REMOVER™

• AANBRENGEN – AFSPOELEN FORMULE
• WERKT CHEMISCH, U HOEFT NIET TE SCHROBBEN
• INDUSTRIËLE KRACHT

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

1. Gebruik een schrobborstel of hogedrukspuit om losse algen te verwijderen. Schraap mosselen en zeepokken af.

2. Breng WATERLINE STAIN REMOVER™ aan op de vlekken op de romp met een verfroller, die bestand is tegen chemicaliën. 30 tot 60 minuten laten inwerken.

3. Goed afspoelen met water. Herhalen indien nodig, totdat de romp schoon is. Resterende vlekken kunnen verwijderd worden met BOAT SCRUB™.

4. Breng VS721 BOTTOM COAT™ aan op de bodem en PREMIUM BOAT SHINE™ op de romp voor langdurige bescherming.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK, NIET INVRIEZEN

WAARSCHUWING:
Alleen gebruiken op polyester. Beschadiging kan voorkomen op andere materialen of verf. Bescherm naburige geschilderde gedeeltes met afplaktape en afdekplastic. Bij gekleurd polyester, probeer eerst uit op een klein oppervlak voor kleurvastheid.

WAARSCHUWING:
Bevat Zoutzuur. Veroorzaakt Brandwonden. Irriterend voor de ademhalingswegen.

VEILIGHEID:
Veilig opbergen, buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met ogen of huid vermijden. NIET inademen.

EERSTE HULP:
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Ingeval van ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.