TEAK CLEAN KIT™

• VOOR BOOT TEAK EN MAHONIE

Geeft zonder veel moeite een vers geschuurde uitstraling. Verwijdert roest, bloed, benzine en visvlekken van teak. Maakt deknaden niet zacht.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Maak teak nat met water en verwijder overtollig water. Breng TEAK CLEAN™ No. 1 gelijkmatig aan met schone nylon borstel van varkenshaar. Indien het teak donker bruin wordt, borstel licht om vuil los te maken van het hout. Spoel weg met water.

2. Breng TEAK CLEAN™ No. 2 aan wanneer het teak nog nat is, verdeel gelijkmatig met schone nylon borstel van varkenshaar. Borstel licht om er zeker van te zijn dat No. 2. penetreert in het hout. Wanneer teak licht goud kleurt, spoel grondig af met water.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWING:
Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden. Geen dampen inhaleren. Indien Teak Cleaners morst of spettert op verf, vernis, aluminium of ieder ander oppervlak wat geen Teak of Mahonie is, spoel direct af. Bescherm tijdens schoonmaak oppervlakken direct naast teak met tape. Spoel borstel altijd af voor het veranderen van het een chemicaal naar het andere.

VEILIGHEID:
Bevat Sodium Hydroxide. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

VEILIGHEID:
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Ingeval van ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).