INFLATABLE BOTTOM SPRAY™

• VERWIJDERT ALGEN, ZEEPOKKEN EN MOSSELEN VAN DE BODEMS VAN OPBLAASBARE BOTEN

Veilig te gebruiken op Hypalon, PVC & polyester. Tast de lijm niet aan.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
Goed schudden voor gebruik. Spuit op de algen, mosselen en zeepokken. Met een borstel aanbrengen en 20 tot 30 minuten inlaten werken. Herhaal indien nodig. Roest, kalk, schaafplekken, olie, vogelpoep, insektvlekken en de meeste andere vlekken kunnen worden verwijderd met SPEED CLEAN™. Wanneer schoon en droog bescherm de tubes met POLY GUARD™. Bescherm alle oppervlakken beneden de waterlijn met REPELIN™ om de aangroei in de toekomst te reduceren.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK
NIET INVRIEZEN

WAARSCHUWING:
Bevat Orthofosforzuur. Irriterend voor de ogen en de huid. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

VEILIGHEID:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.