BLACK STREAK REMOVER™

• VERWIJDERT EENVOUDIG ZWARTE STREPEN VAN POLYESTER, ALUMINIUM, VERFWERK, CARAVAN’S, CAMPERS EN TRUCKS.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Maak de speciale MARINE POWER MITT™ nat met water en wring overtollig water uit. Breng BLACK STREAK REMOVER™ aan op MARINE POWER MITT™. Begin bovenaan en werk naar onderen. Veeg de zwarte strepen weg en spoel schoon. Maak droog met Boot Chamois.

OPMERKING: Doek of spons kan gebruikt worden mits een MARINE POWER MITT™ niet beschikbaar is.
Breng een beschermende laag PREMIUM BOAT SHINE™ aan om het oppervlak te beschermen en zwarte strepen makkelijker te verwijderen.

NIET INVRIEZEN
GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWING:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Schadelijk bij inslikken. Irriterend voor de ogen en de huid.

EERSTE HULP BEHANDELING:
Bevat Alpha Terpineol. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.