ALUMABRITE™

• VERWIJDERT DOFHEID, ROEST, VUIL, WATERVLEKKEN
• VOOR ALUMINIUM PONTONS, BOTEN, MASTEN EN RELINGEN
• TAST ALUMINIUM NIET AAN

ALUMABRITE™ kan worden gebruikt met warm of koud water en met behulp van een hoge drukspuit, tuinslang of borstel. (Gebruik alleen borstel met natuurlijke haren).

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

1. Meng 1 deel ALUMABRITE™ met 15 delen water. Verhoog de dosering tot 1 op 5 voor zwaar vuil. Hogere effectiviteit als heet water wordt gebruikt.

2. Spuit of smeer van onder naar boven en weer naar beneden, zodat het oppervlak doordrenkt is. Binnen 3-5 minuten (voordat het mengsel gelei wordt en gaat strepen) afspoelen met ruim water van beneden naar boven en weer naar beneden.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK
NIET INVRIEZEN

WAARSCHUWING:
Als het te lang blootgesteld wordt kan metaal wit worden en gaan strepen. Gebruik veel water bij het spoelen. ALUMABRITE™ etst glas en verf. Bedek met een laag vet voor bescherming. Draag een bril, rubber handschoenen en

RISICO:
Bevat Zoutzuur en Zwavelzuur. Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veroorzaakt Brandwonden. Irritereert ogen en huid.

EERSTE HULP:
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Ingeval van ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).